การบำรุงรักษาตามระยะเวลาการใช้งาน

แผนบำรังรักษาเชิงป้องกันรายปี บริษัทจัดทำสัญญาบริการรายปี ที่มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับชนิด , ประเภทของเครื่องทำน้ำเย็น หรือ ระบบทำความเย็น ให้เหมาะสมกับ ความต้องการของลูกค้า และ แผนการผลิตที่วางไว้ การบำรุงรักษาในช่วง Plant shutdown บริษัทจัดทำแผนการบำรุงรักษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับ การใช้งานของเครื่องจักร การจัดทำแผนสอดคล้องกับแผนงานที่ โรงงานได้วางแผนไว้ และสามารถทำงานเป็น one point contact ได้ทุกระบบใน เครื่องทำน้ำเย็น และ ระบบทำความเย็น รวมถึงการ modify / improvement ต่างๆในเครื่องจักรนั้นๆ

GET IN TOUCH

ประโยชน์จากการทำ Preventive Maintenance

1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็น และ ระบบ ทำความเย็น

2. ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ในเครื่องทำน้ำเย็น และ ระบบทำความเย็น

3. ตรวจสอบสิ่งที่ผิดปกติของเครื่องทำน้ำเย็นได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย

4. หลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการหยุดเดินเครื่องทำน้ำเย็น และ ระบบทำความเย็น

5. ลดความเสียหายของเครื่องจักรให้น้อยที่สุด (Minimize Breakdowns)

บริการด้วยใจ มาตราฐานสากล ตอบสนองอย่างไว